การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๒๖๓ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เลขที่กจด.ปซ.๕/๒๕๖๕

 

แชร์

Comments are closed.