การซื้อเครื่องฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูง จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.