การซื้อเครื่องตัดถ่าง ค้ำยันระบบไฟฟ้าพร้อมชุดอุปกรณ์เสริมระยะ จำนวน ๒ ชุด

เลขที่ กจด.ปจ.๓๗/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.