การซื้อเครื่องทดสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๔ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.