การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Network Video Recorder) จำนวน ๔ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๑๒ กรกาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๙๔/๒๕๖๕

Comments are closed.