การซื้อเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (Digital Video Recorder) จำนวน ๑๐ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

เลขที่กจด.ปซ. ๓๐/๒๕๖๖

Comments are closed.