การซื้อเครื่องพ่นละอองน้ำแรงดันสูงชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑๔ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕Comments are closed.