การซื้อเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบเพื่อการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Real Time Kinematic : RTK) จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕Comments are closed.