การซื้อเครื่องมือหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (Real Time Kinematic : RTK) จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๕/๒๕๖๖

Comments are closed.