การซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐ KVA จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ.๙๑/๒๕๖๕

 

Comments are closed.