การซื้อเครื่องอัดลม จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ.๘๘/๒๕๖๕

Comments are closed.