การซื้อเครื่องแสดงค่าน้ำหนัก (Weighing indicator) สำหรับด่านชั่งน้ำหนัก จำนวน ๑๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.