การซื้อเซ็นเซอร์เช็คอุณหภูมิและความชื้น UPS จำนวน ๒๑ ชุด

ประกาศวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๙๕/๒๕๖๕

Comments are closed.