การซื้อเสาล้มลุกสีส้ม ศก.๘ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒๖๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๓๐ ตุลาคม๒๕๖๖

Comments are closed.