การซื้อเสาล้มลุก ศก. ๘ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒๖๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.