การซื้อเสื้อคอกลมกีฬาภายใน กทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๕,๒๐๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.