การซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า ระบบวิทยุสื่อสาร จำนวน ๑๔๐ ลูก

ประกาศวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

Comments are closed.