การซื้อแปรงปัดกวาดกลาง ศก.๔๐๖มม. ๑๓๐ซม. ๑ชุด/๔๔อัน จำนวน ๒๐ ชุด และแปรงปัดกวาดข้าง(เหล็ก) ขนาด ศก.๗๑๐มม. จำนวน ๕๐ อัน

ประกาสวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.