การซื้อโปรแกรมบริหารจัดการอุปกรณ์ในช่องเก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๑ ระบบ

เลขที่ กจด.ปซ.๗๑/๒๕๖๖   ประกาศวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖   ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น.  ถึง ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.