การซื้อไฟ LED ติดไม้กั้นระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเปลี่ยนสีอัตโนมัติ จำนวน ๓๐ ชุด

ประกาศวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

Comments are closed.