การซื้อไม้กั้นอลูมิเนียมแบบวงกลม ความยาว ๒.๔ เมตร จำนวน ๒๐ อัน

ประกาศวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

Comments are closed.