การซื้อ รถกระเช้าขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๕๒/๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันพุธ, 31 มีนาคม 2564

วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันศุกร์, 23 เมษายน 2564

Comments are closed.