การซื้อ รถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๘ คัน

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๕/๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันศุกร์, 19 มีนาคม 2564

วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพฤหัสบดี, 08 เมษายน 2564

Comments are closed.