การซื้อ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก็าซ เพื่อติดตั้งในห้อง Server อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๒/๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันอังคาร, 16 มีนาคม 2564

วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันอังคาร, 23 มีนาคม 2564

 

Comments are closed.