การซื้อ อุปกรณ์ระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. (EXAT Digital) พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

เลขที่สอบราคา:  กจด.ปซ.๓๘/๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 08 มีนาคม 2564

วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 24 มีนาคม 2564

 

Comments are closed.