การซื้อ เครื่องฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูง จำนวน ๒ เครื่อง

เลขที่สอบราคา: กจด.ปซ.๔๐/๒๕๖๔

วันที่ประกาศ: วันจันทร์, 15 มีนาคม 2564

วันที่สิ้นสุดประกาศ : วันพุธ, 24 มีนาคม 2564

Comments are closed.