การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ (ระยะเวลาการเช่า ๓ ปี)

ประกาศวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๗๑/๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.