การซื้อ ALB Control Logic Board สำหรับตู้ไม้กั้นช่องทางเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ ชุด

ประกาศวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปซ. ๖๖/๒๕๖๔

Comments are closed.