การซื้อ CCD Color Camera ของระบบเก้บค่าผ่านทาง จำนวน ๓๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.