การซื้อ Frame Optical Barrier ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑๐ ชุด

ประกาศวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.