การซื้อ Harddisk SSD ขนาด ๒.๕ นิ้ว ความจุ ๑ เทอราไบต์ ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๓๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.