การซื้อ I/O Controller Board ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ จำนวน ๓๐ บอร์ด

ประกาศวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.