การซื้อ IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๘๐,๐๐๐ ใบ

ประกาศวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เลขที่กจด.ปซ.๑๓/๒๕๖๖

Comments are closed.