การซื้อ Lens สำหรับ CCD Color Camera ของระบบ เก็บค่าผ่านทาง จำนวน ๓๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.