การซื้อ Optical Barrier ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑๐ ชุด

ประกาศวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.