การซื้อ Optical Barrier (OB) สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ คู่

ประกาศวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๙๒/๒๕๖๕

Comments are closed.