การซื้อ Optical Barrier (OB) สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ คู่

ประกาศวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.