การซื้อ Optical Barrier (OB) สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๓๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๖๔/๒๕๖๕

Comments are closed.