การซื้อ Optical Barrier (OB) สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๒๐ คู่

ประกาศวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ.๙๒/๒๕๖๕

Comments are closed.