การซื้อ Optital Barrier(OB) สำหรับระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด ในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศฉลองรัช จำนวน ๓๐ ตัว

ประกาศวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๖๔/๒๕๖๕

Comments are closed.