การดำเนินการกาตามมาตรการอำนวยความความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน

การดำเนินการกาตามมาตรการอำนวยความความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

Comments are closed.