การตัดหญ้า กำจัดวัชพืชใต้ทางพิเศษ และด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร (รวมทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์)

ประกาศวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.