การติดตั้งจุดเชื่อมต่อไฟฟ้าจากภายนอก (Mobile Generation) จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.