การทบทวนแผนการควบคุมภายในของ กทพ. (แผนการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน) ปีงบประมาณ 2565 ช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2565)

แชร์
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments