การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเลิกจำกัดเวลาให้บริการทางพิเศษ

📢การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเลิกจำกัดเวลาให้บริการทางพิเศษ

📌เปิดให้บริการตามปกติทุกสายทาง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.