การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับมอบเจลและแอลกอฮอล์จากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

วันนี้ (4 มีนาคม 2563) นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์เจลและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ จำนวน 300 ขวด (ขวดละ 450 ซีซี) จากองค์การสุรา กรมสรรสามิตซึ่ง สร.กทพ. เป็นผู้ประสานงานให้ โดยมีคุณสุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์การสุรา กรมสรรพสามิตร และคุณภรภัทร สุขเจริญ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นผู้มอบให้กับการทางพิเศษแห่งประเทศ

Comments are closed.