การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมรณรงค์ขับขี่ความปลอดภัย ๓ มาตรการ ห่วงใยการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่

๓ มาตรการขับขี่ปลอดภัย

๑. ขับช้า : ใช้ความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ช่วยลดอุบัติเหตุ

๒. เปิดไฟหน้ารถเวลากลางวัน : ช่วยลดอุบัตเหตุได้ ๓๐%

๓. คาดเข็มขัดทุกครั้งขณะขับขี่ ทั้งคนขับและผู้โดยสารรถสาธารณะทุกที่นั่ง

ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากใจ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Comments are closed.