🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ปิดและเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ⛳️⛳️

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ปิดและเบี่ยงจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ⛳️⛳️

🔴 วันที่ 25 – 26 เมษายน 2565
🛣 ด่านฯ บางขุนเทียน 2 ​​ทางออก 1 ช่องทางที่ 7

🔴 วันที่ 26 – 27 เมษายน 2565
🛣 ด่านฯ บางขุนเทียน 2 ​​ทางออก 3 ช่องทางที่ 7

🔴 วันที่ 27 – 28 เมษายน 2565
🛣 ด่านฯ บางขุนเทียน 2 ทางออก 1 ช่องทางที่ 4
🛣 ด่านฯ บางครุ 2 ​​​ทางออก 1 ช่องทางที่ 2

🔴 วันที่ 28 – 29 เมษายน 2565
🛣 ด่านฯ บางขุนเทียน 2 ​​ทางออก 3 ช่องทางที่ 6

🔴 วันที่ 29 – 30 เมษายน 2565
🛣 ด่านฯ บางขุนเทียน 2 ​​ทางออก 1 ช่องทางที่ 3
🛣 ด่านฯ บางครุ 2 ​​​ทางออก 1 ช่องทางที่ 1

🔴 วันที่ 30 เมษายน 2565 – วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
🛣 ด่านฯ บางขุนเทียน 2 ​​ทางออก 3 ช่องทางที่ 4

​✅ หากมีข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ โทร 081-466-4415 คุณวิชชุกร เลิศไกร (วิศวกรผู้ควบคุมงาน)

📤 กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.