การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดตัว EXAT MAGAZINE วารสารเพื่อการใช้ชีวิต เคียงข้างผู้ใช้ทางพิเศษ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดตัว EXAT MAGAZINE วารสารเพื่อการใช้ชีวิต เคียงข้างผู้ใช้ทางพิเศษ

      การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดตัว EXAT MAGAZINE วารสารเพื่อการใช้ชีวิต เคียงข้างผู้ใช้ทางพิเศษ ( Ebook เปิดได้เหมือนจริงได้ที่ https://exatmagazine.com/Magazine/EXAT-0122/Exat-Magazine_0122.html ) สื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบ Ebook เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนา “รูปแบบ” และ “เนื้อหา” ของวารสารให้มีความน่าสนใจ และทันสมัยมากขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ กทพ.ที่ว่า “องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” (Innovation for better drive and better life)

Comments are closed.