การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหารือการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดย นายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ และคณะฯ ได้เข้าพบ นายจำเริญ  ยุติธรรมสกุล รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายเยี่ยมศักดิ์  คุ้มอินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ในการนี้ การทางพิเศษฯ ได้มอบของที่ระลึกเนื่องโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ด้วย ณ ทำเนียบรัฐบาล

Comments are closed.